justynajustyna

In Ustitia

In IUSTITIA poskytuje právní pomoc fyzickým osobám vystaveným násilí z nenávisti.
Pro tuto organizaci jsem navrhla grafickou podobu Výroční zprávy a letáčku.